Kontakt

E-post till Kunskapscentrum för jämlik vård

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post
kjv@vgregion.se

Karin Rasper

Verksamhetschef

Telefonnummer

Kristin Eliasson

Teamledare

Telefonnummer

Tina Andersson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Malin Askhamre

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Sofia Nilsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Anke Samulowitz

Regionutvecklare

Telefonnummer

Fatou Sonko

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Sara Tedsjö

Regionutvecklare - föräldraledig

Åsa Berner

Kommunikatör

Telefonnummer