Statistik och data

På denna sida finns statistik till några av de sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt Smittskydd Västra Götalands årsrapport.

Smittskydd Västra Götalands årsrapport 2023


Antibiotikaresistens

Statistik tillhörande ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, PNSP med nedsatt känslighet för penicillin och VRE.

Anmälda fall av anmälningspliktiga sjukdomar i Västra Götaland 2014 - 2023

Tidigare verksamhetsberättelser och årsstatistik

2022

2020-2021

På grund av arbete med pandemin utgick vår verksamhetsberättelse och årsstatistik för 2019.