Sjukdomar som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet