STI - sexuellt överförbara infektioner

På denna sida finns information om sexuellt överförbara infektioner (STI).

En illustration av bakterien gonorré.

Gonorré

Här hittar du information om sjukdomen gonorré.

Bild på hepatit B-virus

Hepatit B

Här hittar du information om sjukdomen hepatit B.

Bild på hepatit C-virus.

Hepatit C

Här hittar du information om sjukdomen hepatit C.

Bild på virus som orsakar hiv

Hiv

Här hittar du information om sjukdomen hiv.

Bild på bakterie som orsakar klamydia

Klamydia

Här hittar du information om sjukdomen klamydia.

Bild på syfilis-virus

Syfilis

Här hittar du information om sjukdomen syfilis.

Bild på pillerburk.

PrEP

Här finns information om PrEP (preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv).

Bild på ett förstoringsglas.

STI-smittspårning

Här finns information kring smittspårning av STI (sexuellt överförbara infektioner).

Bild på en bok för att illustrera utbildning

Utbildningar

Här finns information om utbildningar som Smittskydd Västra Götaland anordnar eller deltar i.

Sminet

Här finns information om systemet Sminet.