Webbutbildningar

Övergripande webbutbildningar

Information och stöd för implementering av RMR stressrelaterad psykisk ohälsa på vårdcentral och rehabmottagning - Syftet är att bidra till kunskap om riktlinjen och dess rekommendationer samt lyfta fram särskilda problemställningar och utmaningar kring problematiken.
Ta del av presentationen här eller sök i utbudskatalogen i Lärportalen

Måltidsstöd till personer med ätstörningsproblematik
Denna utbildning vänder sig till dig som i ditt arbete sitter med som måltidsstöd för personer med ätstörningsproblematik. Syftet är att kunna ta del av praktiska tips för genomförandet, men även öka förståelse för uppgiften. Länk till utbildningen

RMR Intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning - För utbildningssyfte, se videoinspelning

Webbutbildningar barn och ungdom

Seminarium om lagen om Barnfridsbrott
Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld mot en närstående. Den 10 november 2021 bjöd flera expertenheter inom Västra Götalandsregionen in till ett seminarium om det nya Barnfridsbrottet, ta del av seminariet i efterhand: Seminarium om lagen om barnfridsbrott 10 november 2021

Barnkonventionen: Kurs från teori till praktikBarnkonventionen - från teori till praktik (vgregion.se)

Barn som anhöriga - Våga fråga!
Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med VGR. 

Basutbildning: Våld i nära relationer - Basutbildningar - Valdinararelationer.se

Bedömning vid första besök: utbildningsmaterial "Från remiss till behandlingsstart"

Droganvänding bland barn och ungdomar - riktar sig till dig som möter barn/ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende. Länk till utbildningen

Nedstämdhet - del 1, del 2 och del 3 (filmer)

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - riktar sig till dig som i ditt arbete kan möter barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Länk till utbildningen

Självskadebeteende - se information och olika utbildningsfilmer i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende på denna hemsida.

Spelproblem - on-lineutbildning om spelproblem

SPiSS - suicidprevention med tre faktamoduler och kunskapstester för att vara bättre rustad i möten med människor som kan vara i riskzonen för att ta sitt liv. Länk till SPiSS-portalen på Region Skånes webb.

Suicidprevention - Steg för livet - Syftet är att öka kunskapen om hur vi kan förebygga självmord. Länk till film

Sömn, kost, fysisk aktivitet och stress - del 1, del 2 (inkl ångest och oro), del 3 och del 4 (filmer)

Utbildningsportal för BUP | Uppdrag Psykisk Hälsa - material som kan användas som del i introduktion av personal inom BUP:s verksamheter.

WINST - för insatser mot ätstörningar hos barn och ungdomar. Kostnadsfri men registrering krävs. Utbildningen är producerad av Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, och Karolinska Institutet. Länk till utbildningen

Ångest och oro - del 1, del 2 (inkl sömn, kost, fysisk aktivitet och stress), del 3 och del 4 (filmer)

Webbutbildningar vuxna och äldre

Alkoholbehandling, 15-metoden
Utbildningen bygger på korta inspelade föreläsningar som belyser grundläggande information om 15-metoden, en metod för alkoholbehandling. Länk till utbildningen.

Alkohol och graviditet - ett problem som rör både män och kvinnor
En internationell forskargrupp har tagit fram en rapport med nya rön när det gäller alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, se seminarie som filmats och rapport mm.

Beroendekunskap för sjuksköterskor
Denna utbildning riktar sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrisk vård. Delar av materialet kan även användas av sjuksköterskor i andra verksamhetsområden som möter patienter med skadligt bruk eller beroende. Länk till utbildningen

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel - riktar sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Länk till utbildningen

Självskadebeteende - se information och olika utbildningsfilmer i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende på denna hemsida.

Spelproblem - on-lineutbildning om spelproblem

SPiSS - suicidprevention med tre faktamoduler och kunskapstester för att vara bättre rustad i möten med människor som kan vara i riskzonen för att ta sitt liv. Länk till SPiSS-portalen på Region Skånes webb.

Suicidprevention - Steg för livet - Syftet är att öka kunskapen om hur vi kan förebygga självmord. Länk till film

Tanke, känsla och beteende - Ett psykopedagogiskt material att använda i primärvård och vuxenpsykiatri för den vanligaste psykiska ohälsan (psykiska besvär och psykiatriska tillstånd) såsom nedstämdhet, ångest och stress. Materialet innehåller följande:

Tanke, känsla och beteende - för blivande och nyblivna föräldrar 

Webbutbildningar rättspsykiatri

Rättspsykiatrisk rehabilitering - utbildning på basnivå om rättspsykiatrisk rehabilitering som riktar sig till samtliga yrkeskategorier inom rättspsykiatrisk vård. Länk till utbildningen

Tvångsvård och grundkompetenser för en meningsfull vård - utbildningen ger verktyg och ökad kunskap om förebyggande arbete mot tvångsvårdsåtgärder samt om lagstiftning som rör tvångsvård. Länk till utbildningen

 

Frågor hänvisas till kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se