Psykologmottagningar föräldraskap och små barn

Psykologmottagningar föräldraskap och små barn har som uppdrag att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn fram till start i förskoleklass.

1177 - för dig som är invånare eller patient

Informationen på den här webbplatsen riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården och är anpassad efter det. Söker du information som patient eller invånare bör du i första hand besöka 1177.se.

Vi arbetar tillsammans med Barnhälsovården och Mödrahälsovården i hela VGR och tillför övriga primärvården och samverkanspartners psykologisk kunskap och kompetens avseende barnets och föräldraskapets utveckling.

Verksamheten erbjuder föräldrastöd individuellt och i grupp samt korttidsbehandling gällande psykisk ohälsa relaterad till föräldrablivande och föräldraskap. Vi genomför också bedömningar av barns utveckling på uppdrag av barnhälsovården. Personalinriktade insatser är konsultation, fortbildning och metodutveckling.

Som vårdgivare är du välkommen att kontakta den mottagning som ligger närmast