Uppföljning och utdata

Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys i VGR

Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys är ett interaktivt verktyg som beskriver t ex tillgänglighet, vårdkonsumtion, patientens syn på sjukvården, kostnader och resurser samt medicinsk kvalitet. Den redovisar ett stort antal kvalitetsindikatorer och hur kvalitet samt måluppfyllelse förändrats de senaste åren.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys webbplats

Statistikdatabas för psykiatrisk tvångsvård

I Socialstyrelsens statistikdatabas för psykiatrisk tvångsvård kan du sammanställa och studera statistik avseende vård som ges enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) för år 2011-2015.

Socialstyrelsens statistikdatabas