Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kunskapsstöd för psykisk hälsa?
Skicka gärna e-post: kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Martin Rödholm

Verksamhetschef

Telefonnummer

Anna Simonsson

Regionutvecklare

Alexandra Nordström

Regional samordnare för suicidpreventivt arbete

Elisabeth Rahmberg Johansson

Strateg

Elna Persson

Regionutvecklare

Karin Angantyr

Regionutvecklare

Sara Lundqvist

Medicinsk rådgivare

Sara Salarvan

Implementeringsansvarig tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa (UPH)

Therese Lindén

Regionutvecklare med fokus på länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention

Ulrika Lundberg

Regionutvecklare

Sofia Odersjö

Administrativ koordinator

Lisette Norén

Administrativ koordinator

METIS-kansli / Utbildnings- & fortbildningskansli för läkare i psykiatri VGR

Vill du komma i kontakt med oss på kansliet?  Skicka gärna e-post: metis.vgr@vgregion.se

Ann-Kristin Antonsson

Adm. koordinator METIS

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare - fortbildning för specialistläkare och sjuksköterskor

Rajna Knez

Medicinsk rådgivare METIS/Regional studierektor ST-psykiatri

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor specialistläkare psykiatri

Lilas Ali

Regional studierektor METIS för sjuksköterskor

Mikael Ekvall

Regional studierektor ST psykiatri