Välkommen till SHEDOs spridningskonferens om självskadebeteende

Publicerad:

Under hösten 2023 arrangerar SHEDO två spridningskonferenser och ett webbinarium om självskadebeteende. Dessa riktar sig till professionella som i sitt yrke möter människor med självskadebeteende.

Under konferenserna ges tips på konkreta verktyg som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv.

Alla konferenser är kostnadsfria, men anmälan krävs. Sista anmälningsdag är en vecka innan seminariet äger rum.

Läs mer på SHEDOs hemsida