Lansering av Vårdförlopp självskadebeteende 10 november kl 10.00-12.00

Uppdaterad:
Publicerad:

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende.

Innehåll
Seminariet innehållet en presentation av vårdförloppet, som omfattar vuxna patienter med självskadebeteende som handläggs i specialiserad psykiatrisk vård. Vårdförloppet beskriver en strukturerad och effektiv bedömning, behandling och uppföljning för patienter med självskadebeteende. Tanken är att patienter med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, snabb och god vård för sitt självskadebeteende.