Ny upphandling av vacciner i barnvaccinationsprogrammet från 1 september 2023

Publicerad:

Nuvarande nationella upphandling gick efter fyra år ut den sista augusti 2023. Den nya upphandlingen gäller från 2023-09-01 – 2027-08-31.

Två nya varunamn finns nu för barnhälsovården:

Vaccin mot rotavirus: RotaTeq ersätter Rotarix. Det innebär att vaccinet ges i tre doser i stället för två, vid 6 veckor samt 3 och 5 månader.

Vaccin mot allvarliga pneumokockinfektioner: Vaxneuvance ersätter Synflorix. Det ges i tre doser oförändrat, vid 3, 5 samt 12 månader.

De nya vaccinerna är helt utbytbara med tidigare upphandlade vaccin och en påbörjad vaccinationsserie kan fortsätta med nya vaccin.
 
Mer information om ramavtalet och om hur vaccin beställs finns hos SKR/Adda.
                            
De upphandlade vaccinerna som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan också användas utanför barnvaccinationsprogrammet till samma avtalspris. För Gardasil9 gäller dock i nuläget att det kan köpas till avtalspris endast inom elevhälsan.

Kontakt vid frågor:
Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare
ann-sofie.cavefors@vgregion.se