Tillstånd för strålningsverksamhet

Tillståndsbunden verksamhet med strålning bedrivs på en rad olika vårdinrättningar inom Västra Götalandsregionen.

Alla förvaltningar som bedriver specialistsjukvård eller tandvård bedriver också verksamhet med strålning.

Tillstånden från Strålsäkerhetsmyndigheten omfattar olika typer av verksamhet och gemensamma tillstånd för de aktuella förvaltningarna finns utfärdade av tillsynsmyndigheten. Aktuella tillstånd finns att läsa nedan. 

Tillstånd medicinsk röntgendiagnostik

Tillstånd nuklearmedicin

Tillstånd odontologisk röntgendiagnostik

Tillstånd cyklotron

Tillstånd extern strålbehandling

Tillstånd blodbestrålare

Tillstånd Kulturutveckling, SVK

Eva Wallström

Telefonnummer