Sök efter, registrera och koppla ihop reservnummer

Här hittar du information för både offentliga och privata vårdgivare om hur du skapar reservnummer eller kopplar ihop flera till ett.

För alla patienter som inte har ett personnummer eller samordningsnummer ska ett reservnummer användas.

Vad är ett samordningsnummer?

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. Ett samordningsnummer följer en person hela livet och det kan aldrig förekomma två likadana samordnings­nummer. Om en person som fått ett samordnings­nummer senare blir folkbokförd ersätts samordnings­numret av ett personnummer(skatteverket).


Offentlig vårdgivare

Söka efter och registrera reservnummer

Innan du skapar ett reservnummer behöver du kontrollera om personnumret finns i systemet. 

Steg 1: Sök efter patientens födelsedatum i lokalt system

Om reservnumret finns i systemet

 1. Kontrollera om reservnumret är i VGR-format.
 2. Reservnumret är i VGR-format: använd det.
 3. Reservnumret är inte i VGR-format: skapa ett nytt reservnummer i Befreg i samband med vårdtillfället. Det nya reservnumret meddelas patienten. En begäran om sammankoppling skickas sedan in när identiteten är säkerställd.

Om tidigare reservnummer inte finns i systemet

 1. Kontrollera om patienten finns i Befreg.
 2. Patienten finns i Befreg: kontrollera om reservnumret är  i VGR-format. Om ja, använd det. Om nej, skapa ett nytt reservnummer i Befreg i samband med vårdtillfället. Det nya reservnumret meddelas patienten. En begäran om sammankoppling skickas sedan in när identiteten är säkerställd.
 3. Patienten finns inte i Befreg: skapa ett nytt reservnummer i Befreg. Det nya reservnumret meddelas patienten.

Ändra patienttyp i RAPS

Om en tidigare asylsökande patient med reservnummer uppger sig vara "gömd" ändras patienttyp till Oklar. Viktigt att det finns kontaktuppgifter kvar. Patienten är ändå skyddad av sekretess.

Rutin för att ändra patienttyp i RAPS


Skapa reservnummer

För vårdcentral

Om inget tidigare reservnummer i VGR-format finns - skapa reservnummer, rutin (kap. 3) i Asynja Visph.

Rutin för att skapa reservnummer i Asynja Visph

För sjukhus

Följ rutin för reservnummerhantering i ELVIS.

Rutin för reservnummerhantering i ELVIS

Meddela patienten det nya reservnumret

Kort med reservnummer i VGR-format finns framtaget att skriva ut.

Mall kort med reservnummer i VGR-format

Information till patient om kort med reservnummer på olika språk


Koppla reserv-, samordnings- eller personnummer

Om en patient är registrerad med flera olika reservnummer behöver dessa identiteter kopplas ihop.

Reservnummer kan kopplas med personnr, samordningsnummer eller annat reservnummer. Finns tveksamhet kring identifiering får ingen koppling göras.

Vilket ska vara huvudjournal?

I första hand personnummer, sedan samordningsnummer och sist reservnummer med VGR-format. Det reservnummer med VGR-format som skapats först är det som ska användas

För vårdcentral

Du kopplar person-id i AsynjaVisph enligt kapitel 4 i rutinen.

Rutin för AsynjaVisph

För sjukhus

Vad gäller för sjukhus?

Rutin för rapportör i RAPS


Privat vårdgivare med IS/IT-avtal

Söka efter och registrera reservnummer

Innan du skapar ett reservnummer behöver du kontrollera om personnumret finns i systemet. 

Steg 1: Sök efter patientens födelsedatum i lokalt system

Om reservnumret finns i systemet

 1. Kontrollera om reservnumret är i VGR-format.
 2. Reservnumret är i VGR-format: använd det.
 3. Reservnumret är inte i VGR-format: skapa ett nytt reservnummer i Befreg i samband med vårdtillfället. Det nya reservnumret meddelas patienten. En begäran om sammankoppling skickas sedan in när identiteten är säkerställd.

Om tidigare reservnummer inte finns i systemet

 1. Kontrollera om patienten finns i Befreg.
 2. Patienten finns i Befreg: kontrollera om reservnumret är  i VGR-format. Om ja, använd det. Om nej, skapa ett nytt reservnummer i Befreg i samband med vårdtillfället. Det nya reservnumret meddelas patienten. En begäran om sammankoppling skickas sedan in när identiteten är säkerställd.
 3. Patienten finns inte i Befreg: skapa ett nytt reservnummer i Befreg. Det nya reservnumret meddelas patienten.

Ändra patienttyp i RAPS

Om en tidigare asylsökande patient med reservnummer uppger sig vara "gömd" ändras patienttyp till Oklar. Viktigt att det finns kontaktuppgifter kvar. Patienten är ändå skyddad av sekretess.

Rutin för att ändra patienttyp i RAPS


Skapa reservnummer

Om inget tidigare reservnummer i VGR-format finns - skapa reservnummer. Du hittar hur du gör i kapitel tre i rutinen.

Rutin för att skapa reservnummer i Asynja Visph


Koppla reserv-, samordning- eller personnummer

Om en patient är registrerad med flera olika reservnummer/personnummer behöver dessa identiteter kopplas ihop.

Reservnummer kan kopplas med personnummer, samordningsnummer eller annat reservnummer.

Finns tveksamhet kring identifiering får ingen koppling göras.

Rutin koppla ihop reserv-, samordnings- eller personnummer


Privat vårdgivare utan IS/IT-avtal

Registrera reservnummer

 • Reservnummer skapas enligt verksamhetens rutiner​​.
 • Skapa helst inte reservnummer med K,M eller X – risk för krock med övriga VGR-nummer.

Koppla reserv-, samordning- eller personnummer

Om en patient är registrerad med flera olika reservnummer/personnummer behöver dessa identiteter kopplas ihop. Reservnummer kan kopplas med personnummer, samordningsnummer eller annat reservnummer. Finns tveksamhet kring identifiering får ingen koppling göras.

Du kopplar ihop reserv-, samordnings- eller personnummer enligt verksamhetsrutiner hos privata vårdgivaren.

Kontakta din närmsta chef om du har frågor.


Kontakt användarsupport reservnummer Asynja Visph

Offentlig och privat vårdgivare IS/IT-avtal

Telefonnummer

Kontor: 010-435 80 10

Kontakt teknisk support reservnummer i Asynja Visph

Offentlig och privat vårdgivare IS/IT-avtal

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 80 10

Kontakt användarsupport reservnummer i Elvis

Offentlig och privat vårdgivare IS/IT-avtal

Kontakt teknisk support reservnummer i Elvis

Offentlig och privat vårdgivare IS/IT-avtal

Telefonnummer