Asylsökande

LMA-kort

Alla asylsökande barn och vuxna ska uppvisa ett giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan vid kontakt med hälso- och sjukvården för att få subventionerad vård.

Asylsökande barn och ungdomar

Asylsökande barn och ungdomar som inte fyllt 18 år har rätt till avgiftsfri hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn och ungdomar. Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas en uteblivandeavgift ut på 100 kr.

Asylsökande vuxna som fyllt 18 år har rätt till

  • Omedelbar sjukvård och tandvård
  • Sjukvård och tandvård som inte kan anstå
  • Mödrahälsovård
  • Vård vid abort
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Vård enligt smittskyddslagen

Asylsökande vuxna från och med 20 år till och med 84 år

Patientavgift 50 kr

För läkarbesök inom offentlig primärvård inklusive offentligt finansierade privatpraktiserande specialister i allmänmedicin.

För läkarbesök hos övrig specialist efter remiss av läkare enligt ovan, inklusive återbesök.

Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas en uteblivandeavgift ut på 100 kr.

Ordinarie patientavgift tas ut vid besök hos övrig specialistläkare samt vid  besök på sjukhusens akutmottagningar om remiss saknas. Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas uteblivandeavgift ut motsvarande ordinarie patientavgift.

Patientavgift 25 kr

Vid sjukvårdande behandling efter remiss av läkare inom den offentliga vården inklusive offentligt finansierade privatpraktiserande specialister. Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas en uteblivandeavgift ut på 100 kr.

Ordinarie patientavgift tas ut vid sjukvårdande behandling om remiss saknas. Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas uteblivandeavgift ut motsvarande ordinarie patientavgift.

Asylsökande fyllda 85 år har rätt till avgiftsfri omedelbar vård och vård som inte kan anstå. Vid uteblivet besök eller sent avbokat besök tas en uteblivandeavgift ut på 100 kr.

I övrigt ska asylsökande betala enligt de regler som gäller för folkbokförda patienter. Det innebär bland annat att avgift för uteblivet besök/sent avbokat besök, hembesökstillägg, vårdinsats på plats och patientavgift för ambulanstransport ska tas ut.

Planerad vård som kan anstå/vänta

Asylsökande fyllda 18 år ska betala utomlänsavgift om planerad vård som kan anstå/vänta ges. Detta innebär att utomlänspris ska tas ut.

Hälsoundersökning

Asylsökande har rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning.

Högkostnadsskydd

Asylsökande omfattas inte av det riksomfattande högkostnadsskyddet.

Sluten vård

I sluten vård betalar asylsökande ingen patientavgift.

Vid frågor om regelverk och riktlinjer

Asylsökande och personer utan tillstånd

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344)

Förordning om vårdavgifter mm. för vissa utlänningar (1994:362)