Simulatorcentrum i Väst

Vi erbjuder upplevelsebaserade utbildningstillfällen till studenter och anställda inom VGR i syftet att säkra och förbättra färdigheter, trygghet, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Praktisk träning, känslomässigt engagemang, konstruktiv feedback och en tillåtande miljö är en grundläggande filosofi som gör inlärningstillfället effektivt och stannar kvar i minnet. Därmed ges medarbetare och studenter trygghet och färdighet.

Effektiv pedagogik har aldrig varit viktigare

Just effektiv utbildning var viktigt under covid-19 epidemin. Vi har behövt korta effektiva utbildningar som kan introducera personal till nya uppgifter - inte enbart för personalen som mottar utbildningens skull, men även för att avlasta den personal som tar emot nya personalen!

Under pandemin erbjöd Simulatorcentrum covid-19-utbildningar till personal inom SU och VGR i form av 1 eller 2-dagars utbildningar med ett antal stationer med hands-on undervisning riktat mot den typ avdelning personalen skulle arbeta på.

Vad är simulering?

Med hjälp av attrapper, avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas autentiska kliniska situationer där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt öva praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Frågeformulär kursförfrågan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Jag godkänner att Västra Götalandsregionen behandlar mina inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.