Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-01-11

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

  • Information om patientavgifter och högkostnadsskydd
  • Inbjudningar och utbildningar

    Vårdcentral:
  • Primärvårdens dietistenhet begränsar möjlighet till dietistinsats vid kostrelaterad ohälsa med lindrigare svårighetsgrad
  • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
  • Faxnummer SVF remisser vid flytt från Frölunda till Högsbo
  • Utbildningskliniken på Psykologiska institutionen söker patienter med lättare psykisk ohälsa
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar