Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter, LMN

Beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsråd Medicintekniska produkter (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet.

Mötesplan hösten 2022 och våren 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
22 september 2022
30 november 2022

7 februari 2023
20 april 2023
14 juni 2023

Beredningsgruppens representanter

Ordförande
Henric Wichmann
henric.wichmann@vgregion.se

Sekreterare
Fredrik Ahlvik
fredrik.ahlvik@vgregion.se  

Kommunernas representanter

Annika Hemberg
annica.hemberg@uddevalla.se
Fyrbodals kommunalförbund

Lena von Heideken
lena.vonheideken@hjo.se
Skaraborgs kommunalförbund

Annika Arvidsson
annika.arvidsson@mark.se
Sjuhärads kommunalförbund

Jenny C Conradsson 
jenny.c.conradsson@lerum.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Vivianne Ogeman
vivi-anne.ogeman@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens representanter

Karin Bjurstam 
karin.bjurstam@vgregion.se
Habilitering & Hälsa

Vakant
Primärvård (Närhälsan)

Vakant
Primärvård

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se 
Sjukhus

Anna-Carin Danielsson
anna-carin.danielsson@vgregion.se 
Sjukhus

Regionservice representant

Harriet Stjärneborn
harriet.stjarneborg@vgregion.se


Uppdrag och ansvar

 • Beredningsgruppens uppdrag är att bereda frågor, ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

 • Verka för evidensbaserad förskrivning och likvärdig vård i alla vårdnivåer.

 • Stödja processer och förändringar som påverkar vård och/eller patient.

 • Bereda handboksfrågor och revidera handbok.

 • Kontinuerligt utveckla frågor kopplade till samarbetsavtal och överenskommelse inom LMN.

 • Bereda och/eller lämna feedback på inkomna sortimentsfrågor.

 • Ansvara för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

 • Beakta ekonomiska konsekvenser i beredningsarbetet.

Mandat

 • Mandat att genomföra ovanstående uppdrag. Om ärendet innebär betydande förändringar lyfts det till ledningsrådet.

Arbetsprganisation

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och representanter från Västra Götalandsregionens förvaltningar samt representant från privat utförare.

Representanter Antal Utses av
Kommun 5 Respektive kommunalförbund och Göteborgs Stad via VästKom.
VGR 5 Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning samt privata vårdgivares branschorganisation och utses av chef   för enhet kunskapsstöd läkemedel- och hjälpmedel, Koncernkontoret.
Skövdedepån   Regionservice

Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen.

Önskad kompetens

Den samlade gruppen önskas ha:

 • Förskrivarkompetens för ett eller flera produktområden. 

 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet. 

 • Förmåga till horisontellt förhållningssätt och objektivitet.

 Representant aviserar till ordförande i beredningsgruppen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag. 

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras.

 • All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.

 • Vid behov tillsätta arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor. 

 • Ordförande är sammankallande och vidarebefordrar information mellan beredningsgrupp och ledningsrådet. 

 

Senast uppdaterad: 2022-11-29 09:16