Utbildningsfilm i diagnosställande och diagnosregistrering

Här finns en utbildning för dig som på ett eller annat sätt arbetar med att ställa eller registrera diagnoser.

På vilka grunder och i vilka situationer man ska ställa och registrera diagnoser är inte alltid enkelt. Därför finns här en film som med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens riktlinje för diagnosställande och -registrering går igenom hur man bör göra i olika situationer.

Vi tar även upp en del kring hur ACG-systemet fungerar.

Riktlinje för diagnosregistreringar. Gäller från och med 24 april 2020.