Sök utvecklingsmedel för jämlik vård

Uppdaterad:
Publicerad:

Har du en idé eller ser behov i din verksamhet? Nu finns chansen att söka utvecklingsmedel för 2023.

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kronor för mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingsmedlen ska bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och material som syftar till att främja mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen.

Vem kan ansöka och hur mycket?
Alla regionfinansierade verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården kan ansöka om en vald beloppsnivå. Beloppsnivå 1 på 50 000 – 100 000 kronor eller beloppsnivå 2 på 100 000 – 400 000 kronor.

Mer information om utlysningen samt ansökningsformulär hittar du på Kunskapscentrum för jämlik vårds webbsida.