Årets jämställdhetspris till KJV:s Anke Samulowitz

Uppdaterad:
Publicerad:
Porträttbild på Anke Samulowitz

Anke Samulowitz får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2024 med tema psykisk ohälsa. Priset får hon för sitt verksamhetsnära utvecklingsarbete, strategiska insatser och framgångsrika forskningsstudier för mer jämställd smärtvård för kvinnor och män.

Jämställdhetspriset delades ut under tisdagens sammanträde i regionfullmäktige.

– Det känns så klart jätteroligt. Det finns stora samband mellan psykisk ohälsa och långvarig smärta, så det är väldigt bra att de uppmärksammas samtidigt på det här sättet.

– Många patienter som jag pratat med tycker att det är viktigt att hälso- och sjukvården ser att dessa områden hänger ihop, så att de inte riskerar att skickas hit och dit, utan får en samlad bedömning.

Det säger årets pristagare Anke Samulowitz, regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård, där hon forskar som en del av sin tjänst.

Olika förväntningar på män och kvinnor

Förra året disputerade hon med sin avhandling där hon undersökt vilka genusnormer – stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är eller borde vara – som är kopplade till långvarig smärta.

– Det är tydligt att det finns olika förväntningar på patienter beroende på om de är kvinnor eller män. I forskningen beskrivs kvinnor som emotionella och känsliga, medan män mer som tåliga och tuffa.

Medan kvinnor förväntas uttrycka sitt mående och smärta, förväntas män dölja de samma.

– Och det är inte så alla kvinnor och män är, utan det speglar våra stereotypa föreställningar om dem.

Omotiverade skillnader i behandling

Genusnormer kan påverka hur personal inom hälso- och sjukvården bemöter personer med smärta. Det kan i sin tur leda till medicinskt omotiverade skillnader i behandlingen av kvinnor och män.

– Medan man oftare pratar stress och psykiskt mående med kvinnor, och riskerar att missa kroppsliga besvär, gäller det motsatta för män – man fokuserar ofta på den fysiska smärtan och riskerar att missa deras psykiska ohälsa.

Forskningen visar också att vi förväntar oss att kvinnor är bättre på egenvård; att ta hand om sin kropp och att också acceptera ett liv med smärta.

– Utan att det finns någon biologisk grund för det, är det vanligt att vi ger mer egenvårdsråd till kvinnor och mer behandling till män, i form av fler undersökningar och mer smärtlindrande läkemedel.

"Stort sug" efter diskussioner

Genom att fläta samman forskning och verksamhetsutveckling, bland annat genom att ta fram verktyget Smärtkuben, har Anke Samulowitz skapat förutsättningar för medarbetare att reflektera och motverka genusnormer i verksamheter som dagligen möter patienter med långvarig smärta.

– Jag märker ett stort sug efter att få ha de här diskussionerna om förväntningar och normer bland sjukvårdspersonal jag träffar, men också ett stort intresse i media och bland patientföreningar att prata om min forskning, vilket gör mig väldigt glad.

– Hälso- och sjukvården är en spegel av samhället, och vi behöver alla hjälpas åt att bryta våra stereotypa förväntningar, så att alla får den individuella vård de behöver.

Läs mer om Anke Samulowitz forskning: Forskning på KJV (vgregion.se)

Verktyget Smärtkuben: Smärtkuben (vgregion.se)