Ytterligare 11 kulturverksamheter beviljas verksamhetsstöd för åren 2024–2025

Kulturnämnden har beslutat att bevilja 11 kulturverksamheter totalt 4 370 000 kronor i verksamhetsstöd för åren 2024–2025. Syftet med stödet är att stötta den kulturella infrastrukturen i Västra Götaland. Sedan tidigare har drygt 80 kulturverksamheter verksamhetsstöd från VGR.

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck. Verksamhetsstödet ges för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter. 

De verksamheter som beviljas stöd för åren 2024–2025 är

 • Centrum för dramatik Väst
 • Egnahemsfabriken Tjörn
 • Filmcentrum Väst
 • Föreningen Levande musik
 • Gunnebo slott och trädgårdar – Mat och hantverk
 • Göteborgs Dramatiska teater
 • Göteborgs Litteraturhus
 • ilDance
 • Kulturföreningen Subvox
 • Platåbergens Unesco Globala Geopark
 • Seriefrämjandet

Här finns information om de drygt 80 verksamheter som tidigare har beviljats stöd för kommande år. Beviljade verksamheter - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Verksamhetsstödet förändras

Tidigare har stödet varit möjligt att söka varje år, men under 2023 beslutade kulturnämnden att ändra utlysningsfrekvensen för verksamhetsstöd. Från och med 2025 utlyses verksamhetsstöd i stället var tredje år. Årets utlysning är den tredje och sista utlysningen i raden av årliga utlysningar. Verksamhetsstödet tilldelas därför på två år, för att anpassas till den nya utlysningsfrekvensen som inleds 2025.

Läs mer här https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nyheter-kultur/forandrad-utlysningsfrekvens-for-sokbara-verksamhetsstod/

Kontakt

Frågor? Mejla kultur@vgregion.se ditt mejl skickas vidare till rätt person.