Ny kulturstrategi för Västra Götaland – gemensamma politiska satsningar på kultur och demokrati

Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Det är riktningen som pekas ut i VGR:s kulturstrategi för 2024–2027. Strategin, som beslutades av regionfullmäktige den 28 november, utgår från varje invånares rätt att delta i kulturlivet. VGR står bakom strategin tillsammans med länets kommuner och kommunalförbund, civilsamhälle och aktörer inom kultursektorn.

– Kulturstrategin anger de bärande fundamenten för kulturpolitiken i vårt län. Ett sådant är att kulturen ska agera oberoende, vara en orädd röst och skapa på sina egna villkor. Den konstnärliga friheten, att politiker och tjänstepersoner har armlängds avstånd till innehållet, är ett absolut villkor, säger Alex Bergström, ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Inom VGR samspelar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur tillsammans under visionen ”Det goda livet”. Visionen slår fast att kulturen har betydelse för den enskildes livskvalitet och är viktig för regional utveckling och tillväxt.

– All den konst och kultur som skapas och arbetas fram av konstnärer, kulturarbetare, folkbildare och civila samhället är ett viktigt fundament för demokrati och utveckling. Konsten och kulturen speglar samhället och oss som människor. Därför är också uppslutningen bakom strategin viktig – vi gör det här tillsammans med hela kultursektorn, med länets 49 kommuner och med civilsamhället, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument. Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget styr strategin regionala satsningar inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällesfrågor 2024–2027. Kulturstrategin fungerar också som grunden för Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen. 

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 
(från fullmäktiges handlingar, slutlig version publiceras på vgregion.se/kultur när protokollet är justerat). 

Kontakt

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Tel: 0725-03 43 13

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Alex Bergström (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0706-93 24 44

Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0762-36 69 63

Daniel Andersson (L), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43