Regional kulturbudget för 2023 klubbad

På kulturnämndens sammanträde den 3 februari klubbades den regionala kulturbudgeten för 2023. Bland nyheterna i år syns bland annat en satsning på barn- och ungakonsulenter inom spel och litteratur, en pedagogtjänst till Dalslands museum och en ledarskapsutbildning för kultursektorn.

Totalt fördelar Kulturnämnden drygt 1,5 miljarder kronor till aktörer och projekt inom kulturliv och civilsamhälle för 2023. Sammanlagt rör det sig om flera hundra mottagare. En preliminär budget togs redan i december förra året. Några särskilda satsningar har tillkommit i den nu klubbade budgeten. Dit hör bland annat:

  • KulturUngdom får utökat regionbidrag för att utveckla sitt arbete med spel- och litteraturområdena
  • Dalslands konstmuseum får utökat regionbidrag för att kunna anställa en konstpedagog
  • Nätverkstan Kultur får utökat regionbidrag för att ta fram en ledarskapsutbildning för kultursektorn

Ett utökat ansvar
Nämnden har, förutom kulturområdet, även fått ett utökat uppdrag för civilsamhället och demokratifrågor. Dit hör till exempel nationella minoriteter, parasport och barn och ungas rättigheter. Det innebär att den beslutade budgeten är lite större än den preliminära budgeten som togs inför 2023, och även innehåller fler stödmottagare.                    

Fakta om kulturnämndens budget  

  • Kulturnämndens budget för 2023 omsluter 1,517 miljarder kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 2 procent jämfört med föregående år.
  • Till bas för kulturnämndens arbete ligger Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023
  • Kulturnämndens har i budgetbeslutet utgått ifrån att den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen kommer att vara oförändrad jämfört med 2022.   
  • Beslut om fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet fattades av Kulturrådets styrelse den 26 januari, men kunde inte beredas till mötet den 3 februari. Förslag på reviderad regional kulturbudget tas därför upp vid Kulturnämndens mötet 31 mars. Då finns ytterligare nära 4,4 miljoner kronor att fördela till kulturlivet i Västra Götaland.

Läs mer: Underlag för budgetbeslut

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Alex Bergström (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0706-93 24 44

Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0762-36 69 63

Daniel Andersson (L), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Kontakt:

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Tel: 0725-03 43 13