Regional kulturbudget för 2024 klubbad

Kulturnämnden har beslutat om regional kulturbudget för 2024. Trots ekonomiskt svåra tider fortsätter VGR att satsa, bland annat på verksamheter för barn och unga. Dessutom görs en riktad insats för regionens studieförbund som får en miljon kronor för läsfrämjandeinsatser.

Totalt fördelar Kulturnämnden drygt 1,5 miljarder kronor till aktörer och projekt inom kulturliv och civilsamhälle för 2024. Sammanlagt rör det sig om flera hundra mottagare.  

– Kulturen, folkbildningen och civilsamhället är oerhört viktiga faktorer för demokrati, hälsa och ekonomisk utveckling i hela regionen och det är därför VGR fortsätter att satsa. Samtidigt är det ett mycket allvarligt ekonomiskt läge för aktörer i kultursektorn. Pengarna ska räcka till mycket mer än tidigare. Vi har gjort vad vi har kunnat men det kommer att bli oerhört tufft för många, säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden. 

Kulturnämnden gör i budgeten en särskild satsning på läsfrämjande verksamhet inom studieförbunden. Pengarna, en miljon kronor, fördelas via paraplyorganisationen Västergötlands bildningsförbund.

Några verksamheter får en ramhöjning av sina anslag, bland annat för insatser inom barn och ungas kulturutövande:

  • Gothenburg Wind Orchestra, för särskild satsning på barn och unga i kommuner som i liten utsträckning tar del av kulturens utbud
  • Regionteater Väst och initiativet Dansakademin som kompetensutvecklar utövare vilka har barn och unga som målgrupp

Andra satsningar i budgeten är Akvarellmuseet i Skärhamn, som får en ökning för att kunna behålla kvaliteten på de internationella utställningarna, samt den planerade regionala produktionsmiljön för dans i Mölndal som får medel för fortsatt utveckling.

Fakta om kulturnämndens budget  

  • Kulturnämndens budget för 2024 är 1,545 miljarder kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 2 procent jämfört med föregående år.
  • Till bas för kulturnämndens arbete ligger Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023
  • Kulturnämndens har i budgetbeslutet utgått ifrån att den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen kommer att vara oförändrad jämfört med 2023.   
  • Beslut om fördelning om det statliga stödet för 2024 fattas av Kulturrådet i slutet av januari 2024. Förslag på reviderad detaljbudget för kulturen i Västra Götaland kommer därför att tas vid kulturnämndens sammanträde i mars.  

Läs mer i protokollet från mötet. 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Alex Bergström (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0706-93 24 44

Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0762-36 69 63

Daniel Andersson (L), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur