55 utvecklingsprojekt får stöd av kulturnämnden

Nycirkusfestival i Mark, Strömstad in Light och barn- och ungaprojektet Essense of hiphop i Trollhättan är några av de utvecklingsprojekt som får första halvårets stöd av kulturnämnden. Sammanlagt rör det sig om 55 projekt som delar på drygt 9,8 miljoner kronor.

Kulturnämnden har avsatt 18,7 miljoner kronor för utvecklingsstöd under 2023. Stödet riktar sig till det fria kulturlivet, civilsamhället och kommuner. Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

55 av vårens ansökningar har nu beviljats medel. Dit hör bland andra:

Nycirkusfestival i Rydal, Marks kommun, Mark: en festival med huvudfokus på konstnärliga upplevelser av hög kvalitet för barn och unga. Syftet är att verka för att inkludera allt utövande av cirkus och berätta om cirkus förr som nu, genom parader, filmvisningar, utställningar, föreläsningar med mera.

”Boys, boys, boys”, Teater Nu, Bollebygd: En installations- och performancehändelse på Boy konsthall i Bollebygd. Sju inbjudna konstnärer ska undersöka platsen “klubben” och “konsthallen” som mötesplats och möjlighet.

”Craft Days 2024”, Konsthantverkscentrum, flera platser: En gemensam arena och ett organiserat nätverk för konsthantverk i regionen. Programmet kommer att bestå av utställningar, konstnärssamtal, workshoppar och öppna ateljéer.

”Strömstad in Light 2023", Strömstad kommun, Strömstad: En ljusfestival med dans och musik, matmarknad och barnaktiviteter. Vänder sig både till invånare och besökare, föreningar och företagare och satsar på hållbar teknik. 

”Danshälsa”, Folkuniversitetet Väst, Västra Götaland: Folkuniversitet Väst vill utveckla och starta upp verksamhet för personer med neurologiska diagnoser och psykisk ohälsa av olika slag, för en rimlig avgift.

”Edsleskog – Dalslands Medeltida Nav”, Åmåls kommun, Åmål: Under hösten 2023 och hela 2024 kommer Åmåls kommun att samverka med bland annat Dalslands Hembygdsförbund, Visit Dalsland, lokala föreningar samt Bengtsfors och Melleruds kommuner. Målet är en plan för utveckling av ett besöksmål.

“Essence of Hiphop – the Artistic Ladder”, Fryshuset, Trollhättan: Med hiphopen som medel bidra till social och konstnärlig utveckling hos unga i utanförskap. Ansökan gäller en vidareutveckling av en metod som går från uppsökande verksamhet till självledarskap.

LudoKonst, Högskolan i Skövde, Skövde: Ett samarbetsprojekt kring spelutveckling och scenkonst. Tanken är att presentera fem nya verk som bygger på samverkan mellan spelutveckling och regionala kulturinstitutioner.

Projekten bedöms bland annat utifrån sin potential att få spridning, både regionalt och till nya målgrupper, och hur de kan gynna nyskapande i regionen. En annan viktig faktor för att få stöd är samverkan mellan olika aktörer och att de har en lokal delfinansiering.

Bland de beviljade projekten genomförs fem projekt i Göteborg, ett i Göteborgsregionen, tolv i Fyrbodal, tre i Sjuhärad och fyra i Skaraborg. 30 projekt anger fler än två kommuner/platser för genomförandet och har i de flesta fall en stark regional förankring utanför storstadsområdena.

I vårens omgång inkom 157 ansökningar motsvarande drygt 40 miljoner kronor.