Kulturnämnden ger stöd för att stärka musikexport från Västra Götaland

Kulturnämnden ger 400 000 kronor till Westside Music Sweden för att plattformen ska kunna stärka sitt arbete med internationell musikexport för västsvenska indieartister och -bolag.

Westside Music Sweden (WSMS) arbetar för att stärka den västsvenska populärmusikscenen, dess artister och indiebolag (skivbolag som inte ingår i ett större multinationellt bolag). Inte minst ur ett internationellt perspektiv, genom att profilera Västra Götaland som en spännande och stark musikregion.

Plattformen har i dagsläget ett 50-tal aktiva parter och ett stort internationellt nätverk som bidrar till nya arbetstillfällen för musiklivets aktörer. Under de senaste åren har man haft en stark utveckling. Med de tillskjutna pengarna ska plattformen kunna växla upp sina aktiviteter ytterligare, då branschens efterfrågan är stor.

Westside Music Sweden har verksamhetsstöd av kulturnämnden för perioden 2022–2024.