Från barockfestival till deltagardrivna designprocesser – tjugo spännande utvecklingsprojekt rapporterar sina resultat

Varje år avsätter Västra Götalandsregionen cirka 20 miljoner kronor till utvecklingsprojekt runt om i Västra Götaland. 20 projekt har nyligen avslutats och rapporterat sina resultat. Rapporterna visar som alltid bilden av ett rikt och varierat kulturliv.

Kulturnämnden avsätter varje år närmare 20 miljoner kronor till utvecklingsprojekt som kan sökas av organisationer och kommuner för kulturprojekt som stärker genomförandet av kulturstrategi Västra Götaland. Stödet ska uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Här är några av de projekt som nu redovisats:

  • I ”Nyckelbiotop; det allmänna vardagsrummet” har Föreningen Folkets Hus i Mustadfors genomfört en rad aktiviteter, och inte minst en deltagardriven designprocess, för att blåsa liv i den tidigare konkursmässiga föreningen. Huset har fyllts med liv på nytt och förhoppningen är också att inspirera andra i Folkets Hus-rörelsen.
  • Dansföreställningen ”På tunn is” synliggör teman som identitet, konstnärskap och jämställt föräldraskap. Produktionen bygger på tankar kring föräldraskap där professionella scenkonstnärer med funktionsvariation belyser krav och förväntningar som kan uppkomma i relationen mellan förälder och barn. Föreställningen har visats på ett tiotal orter. Det har också resulterat i samarbete med vården eftersom de konstnärer som skapat projektet själva lever med någon typ av funktionsnedsättning eller sjukdom i botten.
  • Det musikdramatiska projektet ”Du och jag på en lång resa!” är en satsning på barn
    och ungas delaktighet ur ett interkulturellt perspektiv. Huvudpersonen i berättelsen är en sköldpadda som reser genom Mellanöstern till Sverige. I varje land lär sig sköldpaddan nya språk och finner nya vänner. Sköldpaddans förvärvade språk, kunskap och erfarenheter återberättas i form av en scenisk konsert för barn.
  • Ubbhults barockfestival har genom åren satt Ubbhult på den barockmusikaliska kartan. Festivalen genomfördes för femte gången. Årets tema ”Kvinnliga tonsättare” var genomgående tydligt i programmet. Man samarbetade även med Marks kulturskola och Västra Götalands ungdomsbarockorkester vilket innebar ett stort deltagande av ungdomar.

Utvecklingsprojekt kan sökas två gånger om året, i mars och september och beslutas i juni respektive december av VGR:s kulturnämnd. Beviljade projekt är delfinansierade, kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.

Läs mer om stödet