Kulturnämnden ger extra stöd på 2 miljoner kronor till Göteborg Wind Orchestra

Göteborg Wind Orchestra, som länge har kämpat med stora ekonomiska utmaningar, får nu 2 miljoner kronor i extra stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Målet är att hitta en hållbar och långsiktig lösning för Västsveriges enda professionella blåsorkester.

– Vi har pratat med dem och lyssnat. Pengarna kommer att ge dem tid, och det behöver de för att kunna göra de förändringar som krävs för att skapa hållbarhet i verksamheten, säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.

Stödet ska göra det möjligt för musikerna att fortsätta sitt arbete och bibehålla orkesterns höga konstnärliga kvalitet under förändringsperioden. Parallellt med att ge konserter utvecklar orkestern ett regionalt blåsmusikcentrum och driver en rad samarbeten som spelar en viktig roll, bland annat för tillväxten bland instrumentalister. 

– Orkestern och dess musiker är viktiga inspiratörer, inte minst för barn och unga som musicerar. Det syns inte minst genom det fina samarbetet med de kommunala kulturskolorna i regionen, säger Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen. 

Stödet går till den ekonomiska föreningen Blåsmusik i Väst, som står bakom Göteborg Wind Orchestra. Föreningen ska under 2023 arbeta för en stabil och hållbar verksamhet från 2024 och framåt, både när det gäller verksamhet och finansiering. Verksamheten är avtalad i det långsiktiga uppdrag som orkestern har från kulturnämnden sedan några år tillbaka. 

– Göteborg Wind Orchestra är unik i sitt slag i regionen och en viktig del av vår kulturella infrastruktur. Orkestern bidrar till en bredd i det regionala kulturutbudet genom sina olika verksamheter. Den har en lång tradition och historia som vi nu vill stötta och anpassa för framtiden, säger Alex Bergström.  

Blåsmusik i Väst har ett långsiktigt uppdrag från kulturnämnden för åren 2022–2024. Föreningen har ett årligt verksamhetsstöd på 9,4 miljoner kronor från och med 2023, då stödet utökades med 500 000 kronor jämfört med tidigare år.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Alex Bergström (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0706-93 24 44

Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0762-36 69 63

Daniel Andersson (L), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Kontakt

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Tel: 0725-03 43 13

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur