27 konstnärer och kulturaktörer prisas av Västra Götalandsregionens kulturnämnd

27 konstnärer och kulturaktörer tar emot kultur- och arbetsstipendier från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Mottagarna delar på närmare 1,9 miljoner kronor. Stipendierna är en del i arbetet med att gynna ett starkt kulturliv med hög konstnärlig kvalitet i Västra Götaland.

– Genom stipendierna uppmärksammar vi de viktiga insatser som konstnärer och kulturarbetare gör för vår region. Det är också ett sätt att stärka deras arbetsvillkor och att värna det fria, kreativa klimatet. Kultur är ett uttryck för demokrati, och det är fantastiskt att få se frukterna av det, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 

Stipendierna delades ut under en ceremoni på Campus Nya Varvet i Göteborg den 21 juni.

Många av stipendiaterna är födda och bosatta i Göteborg, men flera bor och verkar på andra orter i regionen. En av dem är musikern Mariam Wallentin, Bovallstrand, som tar emot ett av årets arbetsstipendier. Hon är bland annat känd från band som Wildbirds & Peacedrums och Fire! Orchestra, och som soloartist under namnet Mariam the Believer. Arbetsstipendiet ska hon bland annat använda till en arbetsvistelse för att skriva ny musik. Men det har också en djupare innebörd:

– Det är ett bevis för mig själv om att det är skapa jag vill, och ska fortsätta att göra. Det är tufft emellanåt, inte minst under och efter pandemin, och ibland tvivlar man på sig själv och det man håller på med. Så det blir en jättefin nystart, jag är så glad och hedrad, säger Mariam Wallentin.

Många konstformer och genrer finns representerade bland stipendiaterna.

– Det fria skapandet är en stark kraft i vår region. Här finns ungdomsförfattare, graffitikeramiker och multiinstrumentalister. Här finns jazz och metal, avantgarde och tradition, det absurda och det subtila, sida vid sida. Det är en fantastisk ögonblicksbild av regionens kulturliv, säger Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen.

Stipendiater 2023

Kulturstipendiater 

Tanja Andersson, dans. Född 1986 i Umeå. Bosatt i Göteborg.
Laura Blake konsthantverk. Född 1989 i Wales. Bosatt i Dals Långed.
Jacqueline Forzelius, bild. Född 1982 i Eskilstuna. Bosatt i Göteborg.
Max Gustafson, litteratur/bild. Född 1977 i Göteborg. Bosatt i Borås.
Carlos Ibarra, musik. Född 1984 i Santiago de Chile. Bosatt i Göteborg.
Ossian Melin, bild/film. Född 1990 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Oscar Gard Montán, konsthantverk/bild. Född 1980 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Jessica Schiefauer, litteratur. Född 1978 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Doris Vojić Frankmar, musik/performance/bild. Född 1995 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Agnes Åhlund, musik. Född 1991 i Strängnäs. Bosatt i Göteborg.

Skaraborgsstipendiet

Kristin Svensson, musik. Född 1983 i Mariestad. Bosatt i Mariestad.

Arbetsstipendiater

Clara Aldén, bildkonst. Född 1988 i Falun. Bosatt i Göteborg.
Elin Boardy litteratur. Född 1979 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Emanuel Cederqvist, bildkonst. Född 1983 i Kalmar. Bosatt i Göteborg.
Anna Eriksson, musik. Född 1963 i Varberg. Bosatt i Göteborg.
Eva-Teréz Gölin, bildkonst. Född 1972 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Jenny Holmlund, design. Född 1975 i Österbotten. Bosatt i Göteborg.
Therese Johansson, konsthantverk. Född 1983 i Nossebro. Bosatt i Nossebro.
Pontus Lundkvist, litteratur. Född 1971 i Karlstad. Bosatt i Ljung.
Nanna Marjo, film. Född 1970 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Mona Namér, dans. Född 1990 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Mona Petersson, bildkonst. Född 1954 i Stockholm. Bosatt i Göteborg.
Stina Pettersson, bildkonst. Född 1974 i Karlskrona. Bosatt i Göteborg.
Ragnar Schmid, bildkonst. Född 1945 i Göteborg. Bosatt i Göteborg.
Mariam Wallentin, musik. Född 1982 i Örebro. Bosatt i Bovallstrand.
Magdalena Ågren, musik. Född 1973 i Oxelösund. Bosatt i Göteborg.

Curatorsstipendiat

Thomas Laurien, bildkonst. Född 1967 i Jönköping. Bosatt i Göteborg.

Fakta

Stipendierna kan sökas av konstnärer och kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Västra Götaland. Ansökningarna till arbetsstipendierna bedöms av en jury bestående av representanter från konst- och kulturlivet. Ansökningarna till kulturstipendierna bedöms av sakkunniga tjänstepersoner på Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling.

Kulturstipendiaterna får 30 000 kronor och arbetsstipendiaterna får 100 000 kronor. Curatorstipendiaten får 50 000 kr. 

Total stipendiesumma från Västra Götalandsregionen 2023: 1 850 000 kr
Stipendiesumma från Skaraborgs jubileumsfond 2023: 30 000 kr

Kulturstipendium - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Arbetsstipendium - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Resestipendium för professionella konstcuratorer - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)