Förändrad utlysningsfrekvens för sökbara verksamhetsstöd

Från varje år till vart tredje år – så förändras utlysningsfrekvensen för de sökbara verksamhetsstöden. Syftet är att skapa en större transparens och likabehandling mellan de som söker.

Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera års tid gjort en årlig utlysning för de så kallade sökbara verksamhetsstöden. Verksamhetsstöden kan sökas av aktörer som arrangerar eller producerar kultur, eller är en resurs för kulturlivet på något sätt. Det är till för att stötta den kulturella infrastrukturen i Västra Götaland och skapa förutsättningar för kontinuitet i de mottagande organisationernas verksamheter. Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck.

Stöden har utlysts varje år, men beviljats för en treårsperiod. Detta ska förändras med den nya utlysningsfrekvensen. När alla söker samtidigt bedöms de också samtidigt. Förhoppningen är att på så sätt nå större likabehandling.

Förändringen till en treårig utlysningsfrekvens innebär att utlysningarna och de beviljade perioderna blir oregelbundna under en övergångsperiod:

  • 2023: Stöden utlyses för en tvåårsperiod, 2024–2025. Alla kan söka.
  • 2024: Stöden erbjuds som förlägning för året 2025. Enbart de som redan är beviljade stöd (2022-2024) kan söka.
  • 2025: Stöden utlyses för en treårsperiod, 2026–2028. Alla kan söka.
  • Nästa utlysning görs 2028 för nästa treårsperiod.

 

Mer information om verksamhetsstöden

Lista över alla sökbara stöd för aktörer inom kultur

 

 

 

Karolina von Mentzer

Regionutvecklare

Telefonnummer