Kulturnämnden ger ytterligare krisstöd till ukrainska konstnärer

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om ytterligare 500 000 kr till årets konstnärsresidens. Västra Götalandsregionen har därmed avsatt sammanlagt 4,1 miljoner kronor för att värna yttrandefriheten och konsten i spåren av kriget i Ukraina.

Kriget i Ukraina fortsätter och behovet av konstnärliga residens är stort. Swedish Artist Residency Network (SWAN) som samordnar ansökningarna från Ukraina uppger att de har drygt 2 000 konstnärer på kö för residens. Sedan krigsutbrottet 2022 har 29 konstnärer från framför allt Ukraina, men också Belarus och Ryssland, genom residens kunnat vistas en tid i Sverige för att arbeta.

Under 2024 genomförs residens med bland andra Göteborg Film Festival och Stone Zone i Hällevadsholm, en mötesplats för stenkonstnärer. Ytterligare residens planeras senare i år. På kulturnämndens sammanträde den 27 juni beviljades ytterligare 500 000 kr för dessa residens. 

Genom de stora krisinsatser som gjorts i spåren av Ukrainakriget har Västra Götalandsregionens kulturnämnd visat att en offentlig organisation har förmåga att ställa om resurser på kort tid för att möta behov i omvärlden. Insatserna har också stärkt samtalet kring hur kulturinsatser kan göra skillnad i kristid. Kulturnämndens tidiga vägval att stötta konstnärer inte bara från Ukraina, utan också från Belarus och Ryssland, har fått flera efterföljare.

Protokollet från kulturnämndens sammanträde den 27 juni finns att läsa här (extern hemsida).