Patientinformation – Blanketter och valbara kliniker

Blanketter – barn och ungdomar 3-19 år

Patienten får byta tandvårdsklinik när som helst.

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till kliniken.För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Valbara kliniker – barn och unga vuxna

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.