Utomlänsvård inom tandvården

Det är reglerna i patientens hemregion som gäller även om vården utförs i annan region. Det innebär exempelvis att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård även hos de vårdgivare i Halland som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen och Region Halland har ett samverkansavtal om utomlänsvård i tandvården

 • Det ena syftet är att underlätta en effektiv och bra utomlänsvård enligt patientens vårdval för barn och tonåringar (3–19 år), unga vuxna (20–23 år) och inom Särskilt tandvårdsstöd.
 • Det andra syftet är att optimera de båda regionernas användande av specifik kompetens för så kallad sällan förekommande tandvård av remitterade patienter.

Samverkansavtal och prisbilagor 2024

Samverkansavtalet innehåller regler och rutiner om fakturering med mera.

Samverkansavtal och prisbilagor 2023

Samverkansavtalet innehåller regler och rutiner om fakturering med mera.

 

Teckna vårdavtal med båda regionerna

 • Vårdgivare i Västra Götaland som vill behandla patienter (3-23 år) från Halland ska vända sig till:

  Regionkontoret Halmstad
  Tandvårdsstrateg Malin Fernvall malin.fernvall@regionhalland.se
  Telefonnummer: 010-476 19 16
 • Vårdgivare i Halland som vill behandla barn och/eller unga vuxna från Västra Götaland

   

  Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ansöker om vårdavtal genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketten nedan till  HSS@vgregion.se.

  Vårdgivare behöver även läsa "Underlag för avtal om fri tandvård" för avtalet/avtalen det gäller.

  Handläggningstid för tecknande av nytt avtal är uppskattningsvis 3 månader.

  Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

  Anmäl ändrade uppgifter

  Ändringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp. 

  Avtal får inte överlåtas. Vårdavtal ska sägas upp skriftligt genom nedanstående blankett som mejlas till HSS@vgregion.se

  Uppsägningstiden är sex månader. Tandvårdssamordning skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor. Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården VGR. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

  Blankett - Ändring inom tandvård

  Blankett - Uppsägning av avtal

Barn till och med två år ska behandlas av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten. Undantag görs för akut tandvård.

Skyddade personuppgifter

För att inte röja skyddade personuppgifter för barn och unga finns särskilda blanketter exempelvis för rapportering av vårddata och epidemiologi.

Se sidan Fri tandvård – barn och unga vuxna och:
- Vårdgivarblanketter
- Avtalsdokument
- Patientblanketter – klinikval, flyttanmälan

Specialisttandvård och Särskilt tandvårdsstöd – patientavgifter

Specialisttandvård

Alla folkbokförda i Västra Götaland och Halland har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården i båda regionerna med de begränsningar som följer av remisskraven i hemregionen.
- För tandreglering ska urvalet göras i hemregionen inom den fria barn- och ungdomstandvården.
- Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården avser tandreglering eller kräver sjukhusresurser.

Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård

För behandling inom Särskilt tandvårdsstöd krävs inget vårdavtal med patientens hemregion. Angående patienter från Västra Götaland, läs sidorna om Särskilt tandvårdsstöd – NFS

Högkostnadsskydd

För utomläns behandling inom Särskilt tandvårdsstöd krävs inget vårdavtal med patientens hemregion. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare som behandlar patienter från Västra Götaland. Fakturering kan göras med klinikens egen faktura, till:

Västra Götalandsregionen
Tandvårdssamordning Koncernkontoret
Koncernkontoret
Regionens Hus
405 44 Göteborg