Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland

Förlängd handläggningstid

På grund av rådande omständigheter har vi för närvarande förlängda handläggningstider på bedömningsärenden. Handläggningstiden är för närvarande på 6-7 veckor.

Det särskilda tandvårdsstödets tre delar (NFS)

  • N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet
  • F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

 

eFBH – Logga in  Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB 

eFrikort – Logga in   Läs sidan Patientavgift och eFrikort med mera

Fakturaportalen – Logga in  Läs alltid sidan Ersättning – Fakturaportalen

Intygsbeställningen för intygsutfärdare och administratörer

Högkostnadsskydd

Ansökan F- eller N-tandvårdsintyg – för läkare

Information för nya vårdgivare


Läkarintyg - så gör du

Tandvårdssamordning Koncernkontoret har nu infört digital ansökan gällande F-tandvårdsintyg och N-tandvårdsintyg för de personer som har rätt till särskilt tandvårdsstöd. (Undantagna är patienter med skyddad identitet, se information längre ned.)

Ansökan kan endast göras av legitimerad läkare.

Så här gör du:

  • Se till att ditt SITHS-kort sitter i datorn.
  • Klicka på denna länk för att komma till Intygsbeställningen:

    https://intygsbestallning.vgregion.se/

  • Välj ansökan för F- eller N-tandvårdsintyg.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som krävs.
  • För N-tandvårdsintyg: var noga med att fylla i vilka stödinsatser som krävs för personen.

Patienter med skyddad identitet:

För patienter med skyddad identitet ska tills vidare ansökan fortsätta att göras med blankett. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka med post till Tandvårdssamordning.

Blankett läkarintyg för F-tandvård 

Blankett läkarintyg för N-tandvård