Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S-tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Det gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 24 år.

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort.

  • För fullständig information om berättigade till S-tandvård och regler gällande S-tandvård se aktuellt regelverk  
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Förhandsbedömning vid S-tandvård

Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag finns för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

S2 Defekt av ej ringa omfattning i käkområde eller ansikte – på grund av sjukdom

S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

S6 Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom

S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen

S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp (orofaciala smärtsyndrom)

S9 Sömnapné, allvarlig

S10 Extrem tandvårdsrädsla, endast behandling av fobin

S11 Byte av tandfyllning – vid avvikande reaktion mot dentala material

S12 Byte av tandfyllning – led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

S21 Hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2022-02-28 14:17