Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna

Avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter handlägger och förvaltar alla avtal med vårdgivarna inom den avgiftsfria tandvården för barn och ungdomar (3-19 år) samt unga vuxna (20+). Tandvårdssamordning Koncernkontoret har ett övergripande samordningsansvar för alla delar av tandvården som regionen ansvarar för.

Innehåll

Ansökan och avtalsdokument
Här finns en kort beskrivning av ansökningsprocessen samt information om en uppskattad handläggningstid. Vidare finns alla ansökningshandlingar samt alla avtalsunderlag (mall, underlag för avtal samt ansvarsfördelning).

Registrering – Listning och vårddata i Barn 2011
Här finns en kort beskrivning av hur registreringen går till och vad som registreras vid varje undersökning.

Ersättning – Modellbeskrivning och nivåer
Här finns en beskrivning av ersättningsmodellen samt information om aktuella genomsnittliga ersättningsnivåer.

Övrig vårdgivarinformation
Här finns annan information som kan vara relevant för vårdgivaren. Aktuella RMR:er, riskfondsinformation med mera.

Patientinformation – Blanketter och valbara kliniker
Här samlar vi all information som kan vara av intresse för patienter, som blanketter för listning, information om valfrihet och valbara kliniker.