Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Övrig vårdgivarinformation

För aktuell blankett se https://orosanmalan.se/

Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga – som skola, hälso- och sjukvård och tandvård – är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om din anmälningsplikt på Socialstyrelsens hemsida.

Uppdaterat stöd och information för orosanmälningar om barn - Socialstyrelsen

Folktandvården är utförare av all regionfinansierad specialisttandvård för barn och unga vuxna. I avtalshandlingen ”Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård och specialisttandvård” kan man läsa om gränssnittet för remiss. Patienten kan fritt välja vilken mottagning inom Folktandvårdens utbud. 

Specialisttandvård utförs utan kostnad för remittenten och ersättningen till specialisttandvården omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

För uppfattning om aktuella kötider följ länken: Kötider – specialisttandvård

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Ansvarsförbindelse för avtagbar tandställning – barn och unga vuxna - den ifyllda blanketten ska behållas av kliniken och vårdnadshavaren/patienten ska få en kopia.

Blankett för intyg om käk- och tandskada – Traumafonden - för privata vårdgivare. 

Senast uppdaterad: 2022-06-28 11:32