eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen eTjänstekort.

E-Tjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder. Du måste vara registrerad i Katalog i Väst, KiV, för att kunna beställa ett eTjänstekort.

Mer information om eTjänstekort

Här kan du beställa nytt eTjänste-kort/SITHS-kort, reservkort, ny PUK-kod, konsultkort, certifikat, testkort och behörighetskort:

eTjänstekort