Podd om patientsäkerhet

Podd om patientsäkerhet från Socialstyrelsen.

Podd - På djupet

Socialstyrelsens podcast behandlar ämnen som bland annat patientsäkerhet, fallolyckor och vårdskador.