Forsvik – Karlsborgs kommun

Forsvik är en mindre ort i Karlsborgs kommun med drygt 300 invånare. Platsen har en mycket lång tradition av industri och här fanns en mjöl- och sågkvarn redan på 1400-talet, vilket gör Forsvik till en av de allra första industrialiserade platserna i Sverige.

Forsviks bruk hade både gjuteri, smedja och träsliperi och drevs fram till 1970-talet då verksamheten lade ner. På grund av de stora kulturhistoriska värdena påbörjades en restaurering under 1980-talet och idag är Forsviks Bruk förklarat som byggnadsminne. Idag är bruket ett museum som attraherar många besökare på sommaren. I lokalerna finns också några företag inom hantverk och i det forna gjuteriet har man under många år haft en omfattande teaterverksamhet.

Forsviks såg gick i konkurs 1999 efter cirka 600 års produktion. Idag finns ett antal mindre företag på det stora sågverksområdet.

Stor potential inom naturturism

Forsvik var en av de mest strategiska platserna när man i början av 1800-talet byggde Göta kanal, för att förbinda Sveriges östra och västra kust. Idag är kanalen en betydande turistmagnet med både kanalbåtar, fritidsbåtar och vandring och cykling längs kanalen. Forsvik har en mindre gästhamn och man hittar även ett vandrarhem, flera mindre butiker, en restaurang och ett café i byn.

Forsvik ligger strategiskt nära det omfattande Tivedens nationalpark som årligen drar stora mängder besökare och har därmed en stor potential inom naturturism.

Fokusområden

Under den första workshopen i november 2021 kartlade vi nuläget och identifierade vilka områden vi skall fokusera vårt utvecklingsarbete på. I Forsvik var det dessa områden som deltagarna upplevde som viktigast att fokusera på för att långsiktigt stärka Forsvik:

  • Vi behöver ta fram en plan för hur vi bättre nyttjar och utvecklar våra attraktiva miljöer
  • Vi ser en stor potential i en stärkt besöksnäring och framför allt på nya säsonger
  • Vi ser behov av att hitta lösningar för att fler skall kunna flytta hit.
  • Vi behöver arbeta för att stärka den kommersiella servicen.
  • Vi vill gärna ha fler företag i Forsvik inom både besöksnäring och inom andra näringar.
  • Vi behöver göra en gemensam analys och en plan för hur vi bättre utnyttjar resursen mark och vatten.
  • Vi behöver hitta lösningar på hur vi stärker möjligheten att resa till och från Forsvik utan egen bil.
  • Vi ser en stor potential kring att utveckla fler event och kurser i Forsvik
  • Vi ser behov av en tydligare rollfördelning kring utvecklingsfrågor på bruksområdet

Anmäl dig till workshop 2!

Nu är det dags igen! Välkommen till workshop 2 i Forsvik som äger rum onsdagen den 23 mars, kl. 10.00-17.00. I denna workshop fokuserar vi på att hitta kreativa lösningar som stärker Forsvik. Vi kommer att utgå från resultatet av workshop 1. Vi hoppas att du vill vara med och bidra med din kunskap för att stärka Forsvik! Anmäl dig senast den 14 mars.

Sammanfattning av tidigare workshop

Den första BeCULTOUR-workshoppen i Forsvik hölls den 17 november 2021. Vi hade samma syfte och upplägg som i Rydal men eftersom Forsvik redan gjort en del arbete inom ramen för det tidigare projektet CLIC gjordes mindre justeringar. Vi kartlade hela Forsvik utifrån fingerade personas och fick på så sätt olika perspektiv på vad olika grupper ser för värden på platsen och vilka delar av samhället olika grupper rör sig i. Det blev tydligt att bruksområdet är mer ett finrum än ett verksamhetsområde för näringsidkare.

Den efterföljande SWOT-analysen pekade ut en rad fokusområden att koncentrera arbetet i BeCULTOUR på, bland annat fler verksamheter i kulturmiljön, längre säsong för besökare och bättre samhällsservice. Vi avslutade kvällen med en fantastisk lokalproducerad trerättersmeny med underhållning och musik.