Föredrag, kurser och vandringar

Hos oss finns en omfattande kunskapsbank kring länets byggnadstraditioner, fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. Vi berättar gärna om det kulturhistoriska innehållet på en plats, hur man kan lära sig mer eller på olika sätt nyttja och ta hand om kulturarvet. Det kan ha en stor potential för människors identitet och för platsens utvecklingsmöjligheter.

Vi arbetar med att sprida information via exempelvis böcker, rapporter, skyltar vid kulturmiljöer och via föredrag, kurser och fältvandringar. Boka en komplett utbildning/kurs, enstaka föreläsningar eller vandringar – möjligheterna är många, kontakta oss!

Vi kan hjälpa er med:

Utbildningar – exempelvis utbildningar i byggnadsvård för föreningar och företag, vårdkurser för kyrkogårdens kulturvärden, hantverksutbildningar för nyanlända med mera.

Vandringar – på plats i stadsmiljön eller landskapet där vi tittar närmare på byggnadstraditioner, fornlämningar och värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Föredrag – byggnadsvård- och arkeologifältet, landskapsvård m.m. Vi har ett flertal färdiga föreläsningar och vi kan ta fram nya föreläsningar och föredrag efter önskemål.

Exempel på föredrag som vi erbjuder:

Bondens hus i Västsverige – ett svep över jordbrukslandskapets förändringar från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal och dess avtryck på gårdar i Bohuslän, Dalsland och Västergötland

Odlingslandskapets historia – hur samhällets och bondens strategier för odling förändrat landskapet från stenålder till idag.

Byggnadsminnen och k-märkta hus – en exposé över länets variationsrika byggnadsminnen och vad som gäller för dem

Byggnadsvård och kulturvärden – hur ska vi vårda våra bebyggelsemiljöer – Vilka aktörer och lagstiftningar är det som påverkar vad vi kan göra? Vad är kulturhistoriskt värde, hur beskrivs det och var kan man hitta informationen om en plats värden? Vad är god byggnadsvård? Vad man ska tänka på som byggnadsvårdare.

Se om ditt hus – om trycket att bygga om, byta ut, köpa nytt – vem bestämmer? Om hållbarhet - att hushålla med resurser, värme och energiåtgång förr och nu. Om fönster – byta eller renovera? - tilläggsisolering av fasad och vind, tillbyggnader - vad får jag göra?

Amerikahus – vad hemvändarna byggde

Kontakt

Enhetschef Kulturmiljö
Jan Johansson, 070-659 03 46
jan.johansson@vgregion.se