Byggnader och hus

Runt om i Västra Götaland finns fantastiska byggnader och hus! De tillhör det byggda kulturarvet som är skapat av oss människor och väcker ofta minnen och känslor. Charmiga äldre trähus, idylliska torpmiljöer, kyrkor från medeltiden eller bostadsområden från 1960-talet - alla berättar de för oss om sin tid och sin del av historien.

Snett underifrån, styrhytten på kran 43

Kran 43

Inom en snar framtid ska kran 43 monteras ned för att ge plats åt en terminal för Älvsnabbenbåtarna. Kranen står på Hugo Hammars kaj och troligen har den stått där under hela sin verksamma tid.

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland

Vind- och vattenkraft har varit viktiga förutsättningar för livet i Västra Götaland genom århundraden, och många kvarnar, sågar och stampar finns fortfarande kvar även om de inte längre används. Nya skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland lyfter fram byggnaderna och bevarar deras berättelse.

Bondeherrgårdar

I antologin Bondeherrgårdar – den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850 berättas historien om de herrgårdsliknande gårdar som nu står som monument över bondesamhällets storhetstid.

Abba och antifascister på Parkudden i Tranemo

Festplatsen Parkudden i Tranemo har en spännande historia. Här har Abba uppträtt på ett lastbilsflak, här har arbetarrörelsen samlats inför första maj-tåg och husets arkitekt var också konstnär och skomakare!

kranbro vid vatten

Kranarna lyfter kulturarvet till nya höjder

Hans Hellman minns cykelutflykterna under uppväxtåren, från Biskopsgården ner till hamnarna i Göteborg. I timmar kryssade han mellan kranar och båtar på kajen. Idag finns endast en handfull av de klassiska kranarna kvar i drift. Och alla betraktar inte dessa som en självklar del av kulturarvet. En rivningshotad kran blev en väckarklocka och nu har Hans undersökt i princip varenda hamn- och varvskran i regionen.

En röd byggnad med tegel och rött trä. En lång skorsten sticker ut från byggnaden.

Skövdeboken

Trakten kring Skövde är en gammal kulturbygd med rik och spännande historia. I landskapet avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet, allt ifrån lämningar efter de första invånarna, via medeltidens och efterföljande seklers kyrkobyggen och bybildningar, till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och industrier.

Interiör från Seglora kyrka.

Seglora kyrka

Söndagen den 25:e mars 2018, på palmsöndagen, nyinvigdes Seglora kyrka. Biskop Åke knackade på porten tre gånger med sin stav och församlingen fick äntligen komma in och se resultatet. Kyrkan hade då varit stängd i ett år för renovering.

Villa Aludden

Villa Aludden

Villa Aludden i Lerum är vackert beläget vid sjön Aspens östra strand. Villan, numera restaurang och konferensanläggning, är ett tidigt exempel på de sommarvillor som välbärgade Göteborgare lät uppföra i natursköna lägen längs järnvägen, Västra stambanan, under slutet av 1800-talet.

Beatebergs kyrka, Töreboda kommun
Beatebergs kyrka i Töreboda kommun

Centralkyrkorna - för att alla skulle vara nära

Inspirationen hämtades från antiken och barocken, och tanken var att alla besökare skulle höra och se ungefär lika bra. Här kan du lära dig mer om centralkyrkan - en trendig kyrkomodell under andra halvan av 1800-talet.

el på åker

Så kom elkraften till Skara

Vägen mot elektricitet till Skara stad blev en veritabel kapplöpning. Statliga Trollhätte kanal- och vattenverk knep kontraktet framför näsan på Gullspångs Kraftaktiebolag och det trots att kraftverket i Trollhättan inte var färdigbyggt!

medeltida taklag med tecken inristade

Medeltida taklag i Göteborgs stifts kyrkor

Rapporten "Medeltida kyrklag i Göteborgs stifts kyrkor" väcker respekt och fascination för dåtidens hantverkskunnande. Tänk att träkonstruktioner som är upp till 900 år gamla fortfarande är i funktion!

En vit kyrka med rött tak och ett spetsigt kyrktorn

Energi, klimat och kyrkans kulturarv

Svenska kyrkan förvaltar kanske det största kulturarvet i Sverige. Och det är ett kulturarv som ständigt måste vårdas i kamp mot tidens tand, eller i själva verket, klimatet. Både inom- och utomhusklimatet påverkar kyrkorna och dess inventarier.

Ett gult trähus i en våning med bruna trädörrar

Functurahusen - ryggåsstugans raka motsats

Ett helt unikt hus - nästan helt i plåt och komplett med heltäckningsmattor och vitvaror. I slutet av 1960-talet lanserade Junga verkstäder AB utanför Vara Functurahusen som kunde uppföras på några dagar. Och ville du flytta var det enkelt att flytta med dig hela huset!

Moderna monument, från vardagligt till storslaget. Bebyggelse i Västra Götaland 1930-1980. omslag

Moderna monument

Vad är moderna monument? Höga punkthus, spektakulära kyrkor och formfulländade broar? Eller äldreboendet, idrottshallen och det kommunala vattenverket? Projektet och boken Moderna monument har som ambition att lyfta den moderna bebyggelsens värden och mångfald, och visa på hur den berättar om en föränderlig tid.

En svartvit bild av flera barn som tittar in i kameran.

Skolans kulturarv - då, nu och i framtiden

Klassrum, bänkar och korridorer - alla har vi varit där. Alla har vi en relation till skolan. Det tog Marks kommun fasta på i jobbet med sitt nya kulturmiljöprogram - och man gav förvaltningen, tidigare Västarvet i uppdrag att inventera kommunens skolor. Kartläggningen resulterade i en skrift om skolans historia.

Ett rött hus med vita fönster är byggt nära ett vattendrag

Hus, människor och minnen

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse.

missionshus med folk utanför

Missionshus och missionskyrkor

Missionshus och missionskyrkor är ett värdefullt kulturarv som vuxit fram ur väckelserörelsen under 1800- och 1900-talet. Nu finns en omfattande inventering och dokumentation av 627 byggnader i Bohuslän och Västergötland redovisade i boken ”Missionshus och missionskyrkor - missionshusinventeringen inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland”.

gammalt magasin i rödmålat trä

Husen som blev över

Överallt på landsbygden hittar man dem - hönshus, lador, smedjor, vedbodar med mera. Hus som kanske inte längre behövs. Hus som kan verka ointressanta. Men i själva verket bidrar de till berättelsen om gårdar och byggnadstraditioner, om liv och leverne. De utgör en värdefull del av vår kulturmiljö och är väl värda att bevara!

En väggmålning på en trävägg föreställande en djävul som biter en människofigur i benet samtidigt som en orm slingrar sig runt benet på människan.

Mellan himmel och helvete i 1700-talets kyrkor

Under våren 2016 inventerade Kulturförvaltningen (dåvarande Västarvet) bemålade innertak från 1700-talet, i Göteborgs stifts kyrkor. Många kyrkor i Västsverige byggdes om under 1700-talet och fick då trävalv som bemålades. Inventeringen blev boken Mellan himmel och helvete.

Hus med historia

Hus med historia är ett nätverk vars syfte är att bevara och lyfta betydelsen av den bebyggelse som förvaltas av länets kulturarvsföreningar. I nätverket ingår en rad olika kulturarvsorganisationer: hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Kulturförvaltningen i VGR, Innovatum och Länsstyrelsen i Västra Götaland .

En kran sedd underifrån mot blå himmel

Kranarna - en del av kulturarvet

Tänk vilken fantastisk uppfinning en kran är! I tusentals år har man använts lyftkraften för att lyfta och förflytta saker - allt från den minsta lilla lådan till maskiner och byggmaterial som väger hundratals ton, ja ibland tusentals ton! Bara fantasin och linans hållfasthet sätter gränser.

En röd stuga med vita detaljer runt fönster och dörrar

40 år senare

På 40 år hinner det hända mycket. I en studie har vi följt upp våra gamla kulturhistoriska byggnadsinventeringar från början av 1970-talet på fyra olika platser i Västra Götaland. Var har hänt under denna tid? Vilka hus har försvunnit? Hur har de förändrats?

ett rödmålat torp

Historien om ett torp

Solliden är en av de bäst bevarade torpmiljöerna vi har i vårt län. Det kom att bli Sveriges första byggnadsminnesförklarade torp år 1985.