Vaccination säsongsinfluensa

Riskgrupper

Vaccination mot säsongsinfluensa som ges till person i riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är avgiftsfri.

Det innebär också att vaccinationen är avgiftsfri när läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom, till exempel tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Icke riskgrupp

För personer som inte ingår i någon riskgrupp tas vaccinationsavgift ut enligt vaccinprislistan.

Om läkare vid ett läkarbesök bedömer att patienten inte ingår i någon riskgrupp ska patienten, förutom patientavgiften för läkarbesöket, betala avgift för vaccinationen enligt regional prislista. Om patienten har frikort ska avgift ändå tas ut.