Vaccination avgifter

Avgifter för  vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Avgift ska tas ut oavsett patientens ålder.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom, ska patientavgift tas ut enligt gällande regler. Det innebär att vaccinationen ingår i patientavgiften för besöket.

Om en patient begär en vaccination i förebyggande syfte, ska patienten betala enligt vaccinprislistan.

När en patient i samband med ett läkarbesök begär en vaccination i förebyggande syfte, ska patienten utöver patientavgift även betala enligt vaccinprislistan.

Om en patient har med sig vaccin till en mottagning, ska patienten betala 170 kr i avgift.

Enbart rådgivning, det vill säga i de fall en vaccination av någon anledning inte blir av, vare sig i samband med besöket eller senare, avgift 170 kr.