Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-11-17

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Höjning av högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och slutenvårdsavgiften
  • Inbjudningar och utbildningar

    Vårdcentral:
  • Ersättning till vårdcentralerna för hantering av uppkommen vårdskuld till följd av covid-19
  • Nya krav på diagnossättning av hjärtsvikt för introduktionsfinansiering av Forxiga
  • Information från Primärvårdens utbildningsenhet 
  • Uppdaterad provtagningsmall för STI
  • Introduktionspaket i sju delar för nyanställd med uppdrag Rehabiliteringskoordinering
  • Inbjudningar och utbildningar