Primärvårdsteam smärta

Den här sidan vänder sig till dig som är vårdgivare. Här hittar du information om Närhälsans smärtmottagningar samt kontaktuppgifter med mera.

Närhälsans smärtmottagningar är resultatet av en överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och Närhälsans styrelse gällande primärvårdsteam smärta nivå 2.

Överenskommelsen betyder att Närhälsan ska bedriva multiprofessionell teambaserad smärtvård, nivå 2, på primärvårdsnivå. Teamet ska fungera som ett fast interdisciplinärt team där man har kompetens att möta patienter med långvarig smärta med ett interdisciplinärt arbetssätt.

Information till remittent

Närhälsan har sedan 2022-05-01 uppdrag att driva smärtrehabilitering nivå 2. Syftet är att ge patienter med långvarig icke malign smärta multiprofessionell bedömning och behandling i team.
Teamen tar emot remisser från både offentliga och privata vårdgivare.

Teamet består av: arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinator, läkare och psykolog.

Vårt upplägg

Smärtrehabiliteringen sker i grupp. Den vänder sig till de patienter som har behov av mer omfattande och samordnade insatser kring sin smärtproblematik än vad som kan erbjudas på den ordinarie vårdcentralen och rehabmottagningen.

Målet med behandlingen är att patienten ska få ett bättre liv trots smärta, med ökad funktionsnivå, ökad fysisk aktivitet, bättre psykisk hälsa, vardagsbalans, ökad livskvalitet och delaktighet i socialt liv och arbetsliv.

Rehabiliteringen består av både teoretiska och praktiska moment.

Den innehåller bland annat kunskap om smärtfysiologi, psykologiska aspekter vid smärta, aktivitetsbalans, fysisk aktivitet, vardagsergonomi och att vidmakthålla förändringar.

Patienterna får hemuppgifter mellan grupptillfällena som syftar till att påbörja beteendeförändringar i vardagen.

Var och en får en individuell rehabiliteringsplan som sätts upp tillsammans med patienten samt ett träningsprogram.

Uppföljning sker i samband med avslutad rehabilitering.

Ansvaret för sjukskrivning och läkemedelsförskrivning kvarstår på remittenten under rehabiliteringsperioden. Patienter som arbetar kan ansöka om förebyggande sjukpenning för att kunna delta i smärtrehabiliteringen.

Kriterier för deltagande

  • Långvarig icke-malign smärta (mer än tre månader)
  • Vuxen ålder (18 år och äldre)
  • Medicinskt färdigutredd (så långt som möjligt)

Det är viktigt att patienten är informerad om upplägget, är motiverad att delta och motiverad till att göra förändringar i vardagen.

Anmälning av deltagare

Remiss skickas via e-remiss i AsynjaVisph eller pappersremiss till aktuell postadress, se nedan under Kontakt.


Kontakt

Närhälsan Skövde smärtmottagning
Badhusgatan 4
541 30 Skövde

Enhetschef: Anki Lövgren
Telefon: 072 – 208 66 54
Epost: anna-carin.lovgren@vgregion.se 

Koordinator: Caroline Adamsson
Telefon: 0500 - 47 81 09
Epost: caroline.adamsson@vgregion.se

Närhälsan Solhem smärtmottagning
Ekenäsgatan 15
504 55 Borås

Enhetschef: Mia Börjesson Olsson
Telefon: 072 - 204 91 27
Epost: mia.m.borjesson@vgregion.se

Koordinator: Cecilia Kallhed
Telefon: 073 - 738 08 58
Epost: cecilia.kallhed@vgregion.se

Närhälsan Uddevalla smärtmottagning
Bävebäcksgatan 5
451 50 Uddevalla

Enhetschef: Gustav Hoppe-Lundborg
Telefon: 070-0825031
Epost: gustav.lundborg@vgregion.se

Närhälsan Sävedalen smärtmottagning
Göteborgsvägen 32
433 60 Sävedalen

Enhetschef: Sofia Fantini
Telefon: 076 - 786 69 30
Epost: sofia.fantini@vgregion.se

Koordinator: Anne-lie Rininsland
Telefon: 031 – 345 01 04
Epost: anne-lie.rininsland@vgregion.se

Närhälsan Hisingen smärtmottagning
Lantmannagatan 5
401 21 Göteborg

Postadress till smärtmottagningen:
Öckerö rehabmottagning
Sockenvägen 2
475 31 Öckerö

Enhetschef: Anna Johannesson
Telefon: 031-747 81 78
E-post: anna.johannesson@vgregion.se

Koordinator: Pernilla Kahlin
E-post: pernilla.kahlin@vgregion.se
Telefon: 073-5138246