Hur vet du var väntetiderna är kortast när du ska skicka en remiss?

Uppdaterad:
Publicerad:

Inom Västra Götalandsregionens specialistsjukvård finns det inom flera vårdområden långa väntetider och vårdgarantin nås inte alltid. För att du som skickar remisser till specialistsjukvården lättare ska kunna se väntetiderna hos olika vårdgivare har vi tagit fram en rapport som visar väntetiderna.

I rapporten kan du enkelt söka efter den typ av vård din patient behöver och se var köerna är kortast. Till exempel kan du söka efter första kontakt inom lungmedicin eller ögonsjukvård och få veta vilken av våra sjukhus och privata leverantörer som har bäst uppfyllelse inom vårdgarantin. Då kan du skicka remissen dit patienten sannolikt får vänta kortast tid på att få vård!

Rapporten uppdateras automatiskt varje månad och den visar vårdgarantin och hur länge de som fått vård den senaste månaden faktiskt väntat på att få sin vård. Vi har idag ingen möjlighet att visa en förväntad väntetid då det finns flera okända faktorer som påverkar detta, till exempel allvarlighetsgraden på patientens besvär och mottagande enhets kapacitet framöver.

Eftersom uppdateringen sker automatiskt varje månad är vår förhoppning att alla väntetiderna ska vara uppdaterade utan ytterligare handpåläggning från specialistsjukvården.

Rapporten finns publicerad här:

Väntetidsrapport (Power Bi)

Kontakt

Om du har frågor, funderingar eller förbättringsförslag så tar vi tacksamt emot det. Kontakta då Lisa Ståleby Båth på Koncernkontoret i VGR:

lisa.staleby.bath@vgregion.se