Smärtkuben

Händer håller pappkuben Smärtkuben med text på alla sidor

Fortfarande finns starka genusnormer om att män ska vara tuffa och kvinnor känsliga. Dessa förväntningar syns i hälso- och sjukvården och leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar för kvinnor och män med smärta. Verktyget Smärtkuben ger stöd i arbetet att förändra detta.

Smärtforskningen visar att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och att kvinnor och män har olika strategier för att hantera sin smärta.

Traditionellt har forskare kopplat ihop olikheterna med biologiska skillnader mellan könen, men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostrats att synliggöra, beskriva och hantera den. 

Smärtkuben är tänkt att stimulera till reflektion och diskussion som kan leda till förändring. Ni kan använda Smärtkuben på arbetsplatsträffar eller behandlingskonferenser. Antingen går ni igenom en sida i taget eller diskuterar alla sidor på till exempel en utvecklingsdag.

Smärtkuben har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal på Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus samt Enhet primärvård vid Koncernkontoret.

Se föreläsningen

Genusperspektiv på långvarig smärta

Verktyget Smärtkuben

Du beställer Smärtkuben genom att mejla anke.samulowitz@vgregion.se.

Du kan också ladda ner texten på Smärtkubens sidor som PDF här.

Forskning och referenser

Anke Samulowitz, regionutvecklare på KJV, forskar om genusnormer, långvarig smärta och betydelsen av socialt stöd. Läs om hennes forskning: Forskning på KJV (vgregion.se)

Anke Samulowitz

Regionutvecklare

Telefonnummer