Verksamhetsutveckling och utbildning

Kunskapscentrum för jämlik vård stöttar Västra Götalandsregionens verksamheter för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Beroende på förkunskaper och behov inom er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd – både utbildningar och verksamhetsutveckling.