Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

Kognitiva svårigheter kan bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd, intellektuella funktionsnedsättningar, svag teoretisk begåvning eller förvärvade hjärnskador i samband med sjukdom eller olycksfall. Ibland är svårigheterna tillfälliga och uppstår på grund av exempelvis sömnbrist eller plötsliga svåra händelser i livet.

Verktyget Förstå familjen innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

Förstå familjen riktar sig i första hand till dig inom mödra- och barnhälsovården som möter blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar med barn upp till sex år. Men verktyget fungerar för alla som i sin yrkesroll som möter föräldrar och barn.

Så säger yrkesverksamma om Förstå familjen

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en film där flera yrkesverksamma, bland annat från Folktandvården, berättar hur de använder Förstå familjen i sitt arbete. KJV:s regionutvecklare Kristin Eliasson deltar också i filmen och berättar om tankarna bakom verktyget:

Att möta föräldrar med kognitiva svårigheter (mfd.se)

Förstå familjen på 3 minuter

I den här filmen får du en kort introduktion till verktyget Förstå familjen.

Introduktionsföreläsning

Här får du en fördjupning om verktyget, tips och förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med det i er verksamhet. Föreläsningen är 25 minuter lång.

 

Förstå familjen har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och finansieras av Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet. Många föräldrar och yrkesverksamma har bidragit med erfarenheter och kompetens, däribland SUF-kunskapscentrum i Region Uppsala

Verktyget Förstå familjen

Beställ Förstå familjen i tryckt format

Förstå familjen kan beställas i tryckt format. Verktyget är gratis. Önskar du beställa fler är 25 verktyg? Mejla kristin.eliasson@vgregion.se

Beställ Förstå familjen

Så kan du jobba med Förstå familjen

Vi har gjort två förslag på hur ni kan arbeta med Förstå familjen. Ett förslag för en halvdag, exempelvis på en utvecklingsdag eller en nätverksträff, och ett förslag för er som har fyra träffar. Använd dem gärna som inspiration!

Förstå familjen_En halvdag (pdf)

Förstå familjen_Fyra träffar (pdf)

Vill du berätta om Förstå familjen?

Vi har tagit fram ett infoblad. Använd det gärna! Infoblad Förstå familjen

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer